» Soodustooted
» Stratasys 3D printerid
» Hambalabori seadmed, tarkvara
» Abrasiivid- ja tööriistad
» Avade taastamise seadmed
» DeWalt tööriistad
» Generaatorid, keevitusgeneraatorid
» Keemiatooted
» Keevitus- ja plasmaseadmed
» Keevitussimulaator ARC+
» Keevitustraat, elektroodid
» Kinnitusvahendid EMHART
» TÖÖSTUSTARViKUD
» Kuumakindlad laagrid BECO
» Laosisustus - ja tehnika
» Lukksepatööriistad ja –varustus
» Metallitöötlemisseadmed
» Puidutöötlemisseadmed
» Kompressorid ja suruõhutehnika
» UPS -süsteemid
» Valgusmastid


ARC+ SIMULAATOR KEEVITUSKURSUSED JA EUROSERTIFIKAADID14-10-2011
Tere tulemast Welding Training keevituskursustele!

Pakume kvaliteetset keevituskoolitust uuendusliku Virtual Interactive 3D tehnoloogiaga – ARC+ keevitussimulaatoriga.
Sihtrühmaks on: Töötavad keevitajad või lisaoskusena keevitamisega tegelevad täiskasvanud, kes oma tööülesannete täitmiseks või konkurentsivõime tõstmiseks vajavad sertifikaati EVS EN 287-1.

Kursuse eesmärk: Õppija ettevalmistamine keevitaja eurosertifikaadi taotlemiseks, täiendades teadmisi tööohutusest, materjalidest, nende keevitatavusest, keevisliidetest, keevitusasenditest, keevitusseadmetest, nende reguleerimisest. Õppija täiendab teadmisi, erinevatest keevituse tehnikatest, defektide vältimise viisidest, oskab teostada visuaalset kontrolli.

Keevitus kursused toimuvad meie online ja offline klassiruumides.
Auditoorse töö teemad:
Tööohutuse nõuded 1 tund.
Keevitusmaterjalid 2 tundi.
Keevitusseadmed ja deformatsioonid 2 tundi.
Keevitamiseõpetus, valitud keevitusprotsessi puudutavate testide lahendamine 5 tundi. Elektrotehnika 1 tund.
Visuaalne kontroll, mõõtmine ja vahendid 1 tund.
Virtuaalkeevitusseadme kui treeningvahendi tundmaõppimine 1 tund

Praktilise töö lühikirjeldus:
Keevitustööde tehnoloogia (keevitusseadmete seadistamine, parameetrite reguleerimine, praktiline keevitamine valitud protsessiga) 21 tundi.
Visuaalne kontroll, defektid, mõõtmine ja vahendid 4 tundi
Keevitusõpe ja praktiline harjutamine virtuaalkeevitusseadmega 2 tundi

Soovituslikud iseseisvad tööd:
Keevitamise harjutamine positsioonides PA, PC, PF ja töö kursuse jaotusmaterjalidega.
Keevitamise harjutamine virtuaalkeevitussimulaatoril.

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu teab ja oskab:
kasutada tööjooniseid;
valmistada ette detaile keevitamiseks;
kasutada gaaskeevituse seadmeid;
valida gaaskeevituse võtteid;
valida gaaskeevituse lisamaterjale, gaase;
kasutada gaaslõikamise seadmeid;
valida gaaslõikamise võtteid;
lõigata sirg-ja kõverjooneliselt;
ette valmistada detaile lõikamiseks nurga all;
hinnata lõike kvaliteeti välise visuaalse vaatlusega ja mõõtmisega;
Vastavalt atesteerimispiiridele:
kasutada käsikaarkeevituse seadmeid: valida keevitusrežiime ja elektroode käsikaarkeevitusel
või kasutada MIG/MAG keevituse seadmeid: valida keevitusrežiime, elektroode, gaase ja gaasisegusid MIG/MAG keevitusel;
või kasutada TIG keevituse seadmeid:valida keevitusrežiime TIG keevitamisel;
kasutada ohutuid töövõtteid keevitusel;
Keevitada nurkõmblusi asendites PB, PF;(miinimumnõue);
Ja valikuliselt
keevitada põkkliiteid asendites PA, PC, PF;
keevitada pööratavat toru asendis PA vastavalt kvaliteedijärgule C;
keevitada põkkõmblusi asendites PA, PF, PC;
Hinnata keevisõmbluse kvaliteeti visuaalselt
Tunneb käelisi võtteid, mis omandatud virtuaalkeevitussimulaatoril ning on neid praktiseerinud reaalsel keevitusel.

Õppekeel: Eesti keel ,vene keel

Tutvu lähemalt ARC+ keevitussimulaatoriga või võta meiega ühendust rohkema info saamiseks!

http://weldingtraining.eu/


« Tagasi